Teknoloji

Şirketin operasyonları ağırlıklı olarak teknolojinin ileri seviyede kullanılmasına dayanır. Bu farkındalık çerçevesinde şirket; teknolojik eğrinin ötesinde kalabilmek için çaba gösterir, mevcut ve potansiyel operasyonlara teknolojik bir avantaj yaratacak çözümleri hayata geçirir. Geniş çaplı bilgi ve deneyime sahip olan pek çok güçlü kullanıcının yanı sıra Yapı Kredi Portföy; teknolojik yetersizliklere dayalı operasyonel sorunların tespiti, alternatif çözümlerle olası çıkmazların önlenmesi ve kurum içi gelişim kabiliyetiyle kazandığı kritik avantajdan faydalanır.

Gelişime açık teknolojik yenilik kültürü, şirket için; operasyonlarında yatırım uyumluluğu konularında, risk yönetimi ve ofis fonksiyonlarının otomatize edilmesinde verimlilik sağlamıştır. Yapı Kredi Portföy’deki otomasyon seviyesi çalışanların operasyonel rutinler yerine, değer yaratan süreçler üzerine daha fazla vakit ayırabilmesine olanak verir.

Şirket, teknolojik çözümler geliştirmek için pek çok çözüm ortağı ile birlikte çalışır ve her fonksiyon için isteğe özel çözüm paketleri kullanır. Fon yönetimi ve özel portföy yönetimi müşterileri portföy yönetimi sistemi üzerinden yönetilir. Bu sistem, anlık fon yönetimi yapabilen bir sistem olup, aktif ihlalleri engelleyen, pasif olanları ise raporlayan, gelişmiş takas öncesi uyumluluk sistemi ile gün içi akışlarında yatırım uyumluluğu fonksiyonun tamamlayıcı bir parçasıdır. Aynı zamanda fon fiyatı hesaplayabilen bu sistem, Fon Hizmet Birimi tarafından hesaplanan fon fiyatlarının doğruluğunu kontrol etmek için de kullanılmaktadır. Bu platform aynı zamanda; muhasebe, vergiler, NAV ve diğer çeşitli hesaplamalar yapan operasyonel uygulamaları sunarken gerekli ve mevzuatta belirlenmiş CRM, MIS, denetleme, uyumluluk, toplam veri ve analizlere dayalı pazarlama ve satış raporlaması faaliyetlerinin de yapılmasına imkan verir.