Risk Değeri Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Birim Fiyatı Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Toplam Değeri Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Varlık Dağılımı Sorgulama Tarihi: 01 Mart 2019
YOT > Borçlanma Araçları Fonları

Yapı Kredi Portföy Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Son güncelleme tarihi: 22 Mart 2019

Fon Stratejisi

Fonun yatırım amacı, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak istikrarlı ve orta vadeli mevduat gibi alternatif yatırım araçlarının üzerinde bir getiri sağlamaktır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 91-730 gün arasıdır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının referans portföy getirisinden farklılaşmasına neden olabilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%55 BIST - KYD DİBS 365 Gün Endeksi, %15 BIST - KYD Repo (Brüt) Endeksi, %10 BIST - KYD DİBS Uzun Endeksi, %10 BIST - KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Değişken Endeksi ve %10 BIST - KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Sabit Endeksi

Fon Bilgilendirme Tablosu
Halka Arz Tarihi 27.11.1996
Fon Kodu YOT
Fon Toplam Değeri 148.572.502,15 TL
Fon Birim Fiyatı 6,201483 TL
Risk Değeri 3
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3
En Az Alınabilir Pay adedi 1
En Az Satılabilir Pay adedi 1

Fon Risk Seviyesi*

1 2 3 4 5 6 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Duyurular ve Bilgilendirme

Finansal Raporlar

Fon Varlık Dağılımı*

*Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

*Portföy içerisindeki ağırlığı %0,5’den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

  • Devlet Tahvili
  • Ters Repo
  • Yatırım Fonu
  • Vadeli Mevduat
  • Özel Sektör Tahvili
  • Diğer

Alım Satım Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30’dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilen alım ve satım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; saat 13.30’dan sonra verilen alım satım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.

Alım Satım Yerleri

Fon katılma paylarının alım ve satımı için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Osmanlı Menkul Değerler A.Ş., Turkish Bank A.Ş. ile “Aktif Dağıtım Sözleşmesi” imzalanmıştır. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Fon Dokümanları

İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.

Tarih Seçiniz

TARİH SEÇClose
Dönem
Başlangıç
Bitiş
Devam