Risk Değeri Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Birim Fiyatı Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Toplam Değeri Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Varlık Dağılımı Sorgulama Tarihi: 01 Mart 2019
YHT > Borçlanma Araçları Fonları

Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Son güncelleme tarihi: 22 Mart 2019

Fon Stratejisi

Fon'un borçlanma araçları fonu olması nedeniyle, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Bu türev araçlar borsa ve borsa dışı vadeli işlemler ile opsiyonlar olabilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının referans portföy getirisinden farklılaşmasına neden olabilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%70 BIST - KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Sabit Endeksi, %20 BIST - KYD Repo (Brüt) Endeksi ve %10 BIST - KYD DİBS Kısa Endeksi

Fon Bilgilendirme Tablosu
Halka Arz Tarihi 27.08.2002
Fon Kodu YHT
Fon Toplam Değeri 572.328.284,20 TL
Fon Birim Fiyatı 0,065731 TL
Risk Değeri 2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,42
En Az Alınabilir Pay adedi 1
En Az Satılabilir Pay adedi 1

Fon Risk Seviyesi*

1 2 3 4 5 6 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Duyurular ve Bilgilendirme

Finansal Raporlar

Fon Varlık Dağılımı*

*Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

*Portföy içerisindeki ağırlığı %0,5’den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

  • Devlet Tahvili
  • Ters Repo
  • Takasbank Para Piyasası
  • Vadeli Mevduat
  • Özel Sektör Tahvili

Alım Satım Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fonun fiyatı, BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde 16.30-18.00* saatleri arasında açıklanır. Saat 00.00-23.59 saatleri arasında yatırımcıların fon katılma payı satım emirleri bir önceki işgünü saat 16.30-18.00* arasında hesaplanan ve açıklanan fiyat ile gerçekleşir. - 00.00-16.30 saatleri arasında fon katılma payı alım emirleri bir önceki işgünü saat 16.30-18.00* arasında hesaplanan ve açıklanan fiyat ile gerçekleşir. Saat 16.30-18.00* arasında katılma payı alımı yapılamaz, yalnızca satım işlemi yapılabilir. 18.00*-23.59 saatleri arasında alım emirleri o gün hesaplanıp açıklanan yeni günün fiyatı ile gerçekleşir. Tüm alım ve satım emirleri, emrin verildiği gün gerçekleşir. *Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18.00’ı geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında, 18.00 olarak belirtilen saat için yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.

Alım Satım Yerleri

Fon katılma paylarının alım ve satımı için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve Odea Bank A.Ş. ile “Aktif Dağıtım Sözleşmesi” imzalanmıştır.

Fon Dokümanları

İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.

Tarih Seçiniz

TARİH SEÇClose
Dönem
Başlangıç
Bitiş
Devam