Risk Değeri Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Birim Fiyatı Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Toplam Değeri Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Varlık Dağılımı Sorgulama Tarihi: 01 Mart 2019
YDK > Borçlanma Araçları Fonları

Yapı Kredi Portföy Çalışan Hesap Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Son güncelleme tarihi: 22 Mart 2019

Fon Stratejisi

Fonun yatırım amacı kısa vadeli TL sabit getirili borçlanma araçlarına yatırım yaparak istikrarlı ve enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının referans portföy getirisinden farklılaşmasına neden olabilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%42 BIST - KYD DİBS 91 Gün, %40 BIST - KYD Özel Sektör Borçlanma Aracı Sabit ve %18 BIST - KYD Repo (Brüt)

Fon Bilgilendirme Tablosu
Halka Arz Tarihi 06.07.2012
Fon Kodu YDK
Fon Toplam Değeri 182.576.835,42 TL
Fon Birim Fiyatı 0,017919 TL
Risk Değeri 2
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %2,42
En Az Alınabilir Pay adedi 1
En Az Satılabilir Pay adedi 1

Fon Risk Seviyesi*

1 2 3 4 5 6 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Duyurular ve Bilgilendirme

Finansal Raporlar

Fon Varlık Dağılımı*

*Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

*Portföy içerisindeki ağırlığı %0,5’den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

  • Devlet Tahvili
  • Ters Repo
  • Takasbank Para Piyasası
  • Vadeli Mevduat
  • Özel Sektör Tahvili

Alım Satım Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon katılma payları, yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin likidite hesabı “Çalışan Hesap” kapsamında, her gün tek seferde sistem tarafından saat 12.00’de çalıştırılan rapor aracılığı ile alınır ve bir önceki işgünü saat 17.00-18.00* arasında hesaplanan ve açıklanan fiyat ile gerçekleşir. Fon katılma payları bozumları ise her gün sistem tarafından yapılmakla beraber yatırımcıların isteği ile fon bozum emri de verilebilir. 09.00 ile 24.00 saatleri arasında verilen bozum talimatları bir önceki işgünü saat 17.00-18.00* arasında hesaplanan ve açıklanan fiyat üzerinden yatırımcılara ödenir. Tüm alım satım emirleri emrin verildiği gün gerçekleşir. *Sistemsel hata ve/veya piyasalarda yaşanan gecikmelerden kaynaklanabilecek olağanüstü durumlarda fiyat hesaplaması saat 18.00’ı geçebilecektir. Bu durumda, işlem koşullarında, 18.00 olarak belirtilen saat için yeni günün sisteme girildiği saat dikkate alınacaktır.

Alım Satım Yerleri

Fon katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Çalışan Hesap ürünü yatırımcıları için yapılmaktadır.

Fon Dokümanları

İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.

Tarih Seçiniz

TARİH SEÇClose
Dönem
Başlangıç
Bitiş
Devam