Risk Değeri Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Birim Fiyatı Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Toplam Değeri Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Varlık Dağılımı Sorgulama Tarihi: 01 Mart 2019
YBE > Borçlanma Araçları Fonları

Yapı Kredi Portföy Eurobond (Dolar) Borçlanma Araçları Fonu

Son güncelleme tarihi: 22 Mart 2019

Fon Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak USD cinsi kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılır. Fon portföyünün %20’lik kısmı ile izahnamesinde yer verilen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının referans portföy getirisinden farklılaşmasına neden olabilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%70 BIST - KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi, %20 BIST - KYD ÖSBA Eurobond USD (TL) Endeksi ve %10 BIST - KYD Repo (Brüt) Endeksi

Fon Bilgilendirme Tablosu
Halka Arz Tarihi 12.07.2000
Fon Kodu YBE
Fon Toplam Değeri 1.350.793.632,61 TL
Fon Birim Fiyatı 0,144332 TL
Risk Değeri 4
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3
En Az Alınabilir Pay adedi 1
En Az Satılabilir Pay adedi 1

Fon Risk Seviyesi*

1 2 3 4 5 6 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Duyurular ve Bilgilendirme

Finansal Raporlar

Fon Varlık Dağılımı*

*Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

*Portföy içerisindeki ağırlığı %0,5’den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

  • Devlet Tahvili
  • Ters Repo
  • Eurobond
  • Vadeli Mevduat
  • Özel Sektör Tahvili

Alım Satım Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilen alım satım talimatları o gün hesaplanan ve ertesi gün açıklanan fiyatla, 13.30’dan sonra verilen alım satım talimatları 2 iş günü sonra açıklanan fiyatla gerçekleşir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası’nın açık olduğu günlerde 13.30’a kadar verilen alım talimatları talimatı takip eden 1 işgünü sonra; 13.30’dan sonra verilen alım talimatları ise talimatı takip eden 2 işgünü sonra gerçekleşir. 13.30’a kadar verilen satım talimatları talimatı takip eden 3 işgünü sonra; 13.30’dan sonra verilen satım talimatları ise talimatı takip eden 4 işgünü sonra yatırımcılara ödenir.

Alım Satım Yerleri

Fon katılma paylarının alım ve satımı için Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Turkish Bank A.Ş. ve Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. ile “Aktif Dağıtım Sözleşmesi” imzalanmıştır. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Fon Dokümanları

İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.

Tarih Seçiniz

TARİH SEÇClose
Dönem
Başlangıç
Bitiş
Devam