Risk Değeri Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Birim Fiyatı Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Toplam Değeri Sorgulama Tarihi: 22 Mart 2019
Fon Varlık Dağılımı Sorgulama Tarihi: 01 Mart 2019
YAY > Hisse Senedi Fonları

Yapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu

Son güncelleme tarihi: 22 Mart 2019

Fon Stratejisi

Fon, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak yurtdışı borsalarda işlem gören teknolojik ilerleme sağlayarak ve yeni teknolojiler geliştirerek ürün, süreç ya da hizmetler sunan bilişim teknolojileri, elektronik, biyoteknoloji, telekomünikasyon, elektronik ticaret, yenilenebilir enerji teknolojileri, medikal teknoloji, savunma teknolojileri, hava ve uzay teknolojileri, online iletişim ve elektronik ödeme sistemleri gibi diğer teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına ve/veya bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yaparak teknoloji alanındaki global fırsatları yakalamayı hedefler. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile izahnamesinde yer verilen diğer yatırım araçlarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri vb. türev araçlar nedeniyle oluşan kaldıraçlı pozisyonlar fon performansının referans portföy getirisinden farklılaşmasına neden olabilir.

Fonun Karşılaştırma Ölçütü

%90 Nasdaq 100 Getiri Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (Amerikan Doları), %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Fon Bilgilendirme Tablosu
Halka Arz Tarihi 15.06.1990
Fon Kodu YAY
Fon Toplam Değeri 479.393.656,01 TL
Fon Birim Fiyatı 63,920577 TL
Risk Değeri 6
Fon Yönetim Ücreti (Yıllık) %3,25
En Az Alınabilir Pay adedi 1
En Az Satılabilir Pay adedi 1

*Fona ait veriler her işgünü saat 11:00 itibarıyla güncellenmektedir.

Fon Risk Seviyesi*

1 2 3 4 5 6 7

* Fon risk değeri; fonun haftalık getirileri üzerinden, volatilitesi dikkate alınarak hesaplanır. 1 en az riskli, 7 en fazla riskli olmak üzere risk değeri 1 ile 7 arasındadır.

Duyurular ve Bilgilendirme

Finansal Raporlar

Fon Varlık Dağılımı*

*Fon Varlık Dağılımı grafikleri bir önceki ayın son iş gününe ait değerleri göstermektedir.

*Portföy içerisindeki ağırlığı %0,5’den küçük olan varlıklar Fon Varlık Dağılımı grafiğinde gösterilmemektedir.

  • Yabancı Hisse Senedi
  • Takasbank Para Piyasası
  • Yatırım Fonu
  • Vadeli Mevduat
  • Diğer

Alım Satım Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13.30’a kadar verilen alım/satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü hesaplanan ve açıklanan fiyatla, 13.30’dan sonra verilen alım/ satım talimatları ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen ilk iş günü hesaplanan ve açıklanan fiyattan yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde 13.30’a kadar verilen alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü; 13.30’dan sonra verilen alım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden 2 iş günü sonra yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde 13.30’a kadar verilen satım talimatları talimatın verilmesini takip eden 3 iş günü sonra; 13.30’dan sonra verilen satım talimatları ise talimatın verilmesini takip eden 4 iş günü sonra yerine getirilir. Katılma payı satım talimatının verildiği gün ile emrin gerçekleştirileceği gün arasında yurt dışı piyasaların tatil olması durumunda, satış valörü yurtdışı tatil gün sayısı kadar artar. Yurt içi piyasa olarak BIST Borçlanma Araçları Piyasası; yurt dışı piyasa olarak Amerika için New York Stock Exchange Borsaları dikkate alınır.

Alım Satım Yerleri

Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Odea Bank A.Ş., Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Portföy Yönetimi A.Ş., Turkish Bank A.Ş. ve Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. ile “Aktif Dağıtım Sözleşmesi” imzalanmıştır. Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Fon Dokümanları

İlgili fona ait tüm bilgilere Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan ulaşabilirsiniz.

Tarih Seçiniz

TARİH SEÇClose
Dönem
Başlangıç
Bitiş
Devam