UniCredit

UniCredit (UCI) geniş bir yelpazedeki bankacılık, finans ve ilgili faaliyetlere odaklı tam kapsamlı bir finansal hizmetler grubudur. Çok kanallı bir dağıtım ağına sahip olan UCI, kendi şubeleri veya yatırım merkezleri aracılığıyla ve kontrolündeki ya da önemli ölçüde hissesine sahip olduğu yerel bankalar kanalıyla çeşitli ülkelerde faaliyet göstermektedir. Grubun dağıtım ağı, lisanslı finansal danışmanlar ile özel bankacılık hizmetlerini ve internet ve telefon bankacılığını da kapsar. Grup 9.500'den fazla şube ve 157 bin çalışan ile 22 ülkede bankacılık faaliyetleri yürütmektedir.

UniCredit Grup güçlü Avrupalı kimliği, yaygın uluslararası ağı ve geniş müşteri tabanından güç almaktadır. Batı ve Doğu Avrupa'daki stratejik konumu sayesinde bölgedeki en yüksek pazar paylarından birine sahiptir.

UniCredit Batı Avrupa'nın en varlıklı bölgelerinden birinde (Avusturya, Almanya ve İtalya) önde gelen konuma sahiptir. UniCredit hızlı ekonomik büyüme oranlarına sahip bir bölge olan Orta ve Doğu Avrupa'da da lider konuma sahiptir.

UCI ticari kararları konusunda sorumluluk alarak faaliyet gösterir ve uzun vadeli sürdürülebilir performansın dayanakları olan üç yönlü sosyal, çevresel ve ekonomik sorumluluğun alınmasını ülkenin, pazarın ve sosyal bütünlüğün gelişmesini de teşvik eden bir rekabet unsuru olarak görür.