YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATICI BİLGİ

7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır.

Şirketimiz, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin KVKK’ya uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir.

Bu kapsamda Şirketimiz, KVKK ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel veri sahiplerini, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verilerinin toplanmasının hukuki sebepleri ile KVKK kapsamındaki hakları konusunda detaylı olarak bilgilendirmek amacıyla Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Kurum Politikası’nı veri sahiplerinin erişimine sunmuştur.

Kişisel veriler Şirketimiz tarafından genel müdürlük birimlerimiz, acentalarımız, faks, telefon, e-posta ve benzeri kanallarla elektronik ve/veya fiziki ortamda, politikamızda belirtilen amaçlarla toplanmaktadır.